Konfink Den lilla kongressen med den gemytliga stämningen
Medlemskap betalas till Club Cosmos plusgiro och för banketten krävs att registreringen
är Konfink tillhanda senast den 5:e november. Priserna är som följer:
Ordinarie medlemsavgift
100 kronor
Medlemsavgift för personer under 26 år
50 kronor
Bankett
100 kronor utöver medlemsavgiften (skall vara Konfink tillhanda senast den 5:e november)

Inbetalning till plusgiro
Plusgiornummer 436 77 95 - 4, mottagare "Club Cosmos"
Märk betalningen "Konfink" samt vem/vilka som anmäler sig
Inbetalning i dörren
Endast kontant


För betalningar från utanför Sverige är BIC NDEASESS och IBAN SE12 9500 0099 6026 4367 7954