Konfink Den lilla kongressen med den gemytliga stämningen
Det är alltid bra att veta vilka man skall skylla på...
Namn Fink
Peter Bengtsson Grönfink
Helena Kiel Ädelsångare
Louise Rylander Purpurrosenfink
Mats Pekkari Gulhämpling
Thomas Olsson Ökentrumpetare
Benjamin Wiegert Citronbröstsiska
Jim Persson-Melin Epålettfink